Eiddo Coll

Mae eiddo coll yn cael ei gadw mewn blwch storio gwyn wedi i chi ddod mewn trwy'r brif fynedfa. Mae croeso i chi alw yn yr ysgol ac i edrych am unrhywbeth mae'ch plentyn wedi ei golli.

Cofiwch, byddai'n well i chi ofyn i'r athro dosbarth yn gyntaf, rhag ofn ei fod/bod wedi ei gadw'n ddiogel yn y dosbarth. 

Mae'n ddyletswydd arnoch chi fel rhieni i roi enw eich plentyn ar bob eitem o ddillad ac offer, mae hyn yn ei wneud tipyn yn haws i ddod o hyd i eiddo coll, ac mae hyn yn hanfodol ar gyfer gwisg ysgol.