CRhA

Mara Morris, Alex Fox a Patricia Lewis yw swyddogion y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon.  Cynhelir pwyllgorau yn dymhorol, er mwyn sgwrsio am y diweddaraf mewn addysg ac wrth gwrs i drefnu gweithgareddau codi arian.

Croeso cynnes i rieni newydd.

Cyfarfod nesaf y CRhA: Dydd Iau 25ain Chwefror 2016 am 7pm

Mae modd cysylltu â’r CRhA trwy ebost: pta.ysgolydderi@yahoo.co.uk neu trwy’r ysgol.

Diolch am wrando

Mara, Alex a Trish ar ran y Pwyllgor.

AttachmentSize
PTA minutes 30.09.10 Cymraeg.doc54 KB