Clywch Clywch

 

Dyddiadau Pwysig
22/1/15     Blwyddyn 3 a 4. Ymweliad Castell Henllys.
30/1/15      Ymweliad Buddug,  Cwmni Mewn Cymeriad. Blwyddyn 3 a 4. 9/2/15          Ymweliad PC Alun.
                   Cyfnod Sylfaen: Pobl sy’n ein helpu.
                   Blwyddyn 3 a 4: SMART
                   Blwyddyn 5 a 6: Seibrfwlio
10/2/15      Pedwar disgybl o flwyddyn 6 yn ymweld â Norwy am bum diwrnod.
12/2/15     Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd gyda Miss Tsing. 
Gwisgo coch.
13/2/15      Hanner tymor
24/2/15      CRhA, 7 o’r gloch.
25/2/15     Eisteddfod ysgol.
2/3/15        Ymweliad Harri Tudur, Cwmni Mewn Cymeriad. Blwyddyn 5 a 6
4/3/15       “Cawl a Chân”. 6 o’r gloch, yn yr ysgol.
5/2/15        Diwrnod y Llyfr
                   Rala Rwdins yn ymweld â’r Cyfnod Sylfaen.
Cyflwyniad i’r Cyfnod Sylfaen gan Gwmni Theatr Arad Goch “Oes rhaid i mi ddeffro?”
6/3/15       Eisteddfod yr Urdd. Cylch Llanbed.
9/3/15       HMS – dim ysgol i’r plant
11/3/15       Darlith “Science and energy”, Theatr Felinfach. Blwyddyn 5/6.
25/3/15      Noson “Lluniaeth a Lledrith”. 6 o’r gloch.
27/3/15     Gwyliau’r Pasg.
14/4/15     Tymor yr haf.
 
 
Os ydych yn poeni am unrhyw agwedd o Addysg eich plentyn, cysylltwch â mi yn syth.
Heini Thomas
 

 

 

Important dates
22/1/15     Years 3 and 4, Castell Henllys visit.
30/1/15      Boudica visiting Year 3 and 4. In Character company.
9/2/15        PC Alun visiting the school.
                   Foundation Phase: People who help us.
                   Year 3 and 4: SMART
                   Year 5 and 6: Cyber bullying
10/2/15      Four year 6 children visiting our friends in Norway for five days.
12/2/15     Celebrating Chinese New Year with Miss Tsing. 
Wear red to school.
13/2/15      Half term
24/2/15      PTA, 7 o’clock.
25/2/15     School Eisteddfod.
2/3/15        Henry Tudor visiting year 5 and 6. In character company.
4/3/15       “Cawl a Chân”. Highlights from the school Eisteddfod, at school, 6 o’clock.
5/2/15        World book day
                   Rala Rwdins visiting the Foundation Phase.
Arad Goch Theatre Company presenting “Oes rhaid i mi ddeffro?” Foundation Phase.
6/3/15       Urdd eisteddfod, Lampeter district.
9/3/15       INSET- no school for the children.
11/3/15      “Science and energy” lecture, Felinfach Theatre, Years 5/6.
25/3/15      “Magic and Mexican” night. 6 o’clock.
27/3/15     Easter holidays.
14/4/15     Summer term begins.
 
If you have any concerns regarding any aspect of your child’s education, please contact me immediately.
Heini Thomas