Ysgolion Cynradd: Categori Gwyrdd /Primary School: Category Green

Yr Ysgol Gymraeg Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Ciliau Parc Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Comins Coch Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Cwrtnewydd Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Gynradd Aberteifi Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Llanfihangel-Y-Creuddyn Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Llanilar Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Llechryd Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Mynach Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Plascrug Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Talgarreg Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Y Dderi Ceredigion Gwyrdd/Green