Clywch Clywch!

 

Clywch Clywch!    03/02/2015                         
 
Dyddiadau Pwysig
 
5/2/15        Cyflwyniad i’r Cyfnod Sylfaen gan Gwmni Theatr Arad Goch “Oes rhaid i mi ddeffro?”
6/2/15        Ymweliad Mr Urdd. Gwisg Coch, Gwyn a Gwyrdd, £1.
 9/2/15       Ymweliad PC Alun.
                   Cyfnod Sylfaen: Pobl sy’n ein helpu.
                   Blwyddyn 3 a 4: SMART
                   Blwyddyn 5 a 6: Seibrfwlio
                   Diwrnod Celtaidd Blwyddyn 3 a 4.
10/2/15      Pedwar disgybl o flwyddyn 6 yn ymweld â Norwy am bum diwrnod.
12/2/15     Dathlu Blwyddyn Newydd Tsieineaidd gyda Miss Tsing. 
Gwisgo coch.
13/2/15      Hanner tymor.
24/2/15      CRhA, 7 o’r gloch.
25/2/15     Eisteddfod ysgol. Gwisg Dydd G?yl Dewi.
2/3/15        Ymweliad Harri Tudur, Cwmni Mewn Cymeriad. Blwyddyn 5 a 6
4/3/15       Cawl a chân. 6 o’r gloch.
5/3/15        Diwrnod y Llyfr.
                   Rala Rwdins yn ymweld â’r Cyfnod Sylfaen.
6/3/15       Eisteddfod yr Urdd. Cylch Llanbed.
9/3/15       HMS – dim ysgol i’r plant
11/3/15      Darlith “Science and energy” ,  Theatr Felinfach. 
Blwyddyn 5 a 6.
12/3/15      Cyflwyniad ysgol gyfan, Swyddog Diogelwch Tân, Karen Roberts.
25/3/15      Noson “Lluniaeth a lledrith”. 6 o’r gloch.
27/3/15     Gwyliau’r Pasg.
14/4/15     Tymor yr haf.
 
 
Os ydych yn poeni am unrhyw agwedd o Addysg eich plentyn, cysylltwch â mi yn syth.
Heini Thomas

 

 

5/2/15        Arad Goch Theatre Company presenting “Oes rhaid i mi ddeffro?” Foundation Phase.
6/2/15        Mr Urdd visiting. Wear red, white and green, £1.
9/2/15        PC Alun visiting the school.
                   Foundation Phase: People who help us.
                   Year 3 and 4: SMART
                   Year 5 and 6: Cyber bullying
Year 3 and 4, Celtic Day.
10/2/15      Four year 6 children visiting our friends in Norway for five days.
12/2/15     Celebrating Chinese New Year with Miss Tsing. 
Wear red to school.
13/2/15      Half term
24/2/15      PTA, 7 o’clock.
25/2/15     School Eisteddfod.
2/3/15        Henry Tudor visiting year 5 and 6. In character company.
4/3/15       “Cawl a chân.” Highlights from the school Eisteddfod,
At school, 6 o’clock.
5/3/15        World book day
                   Rala Rwdins visiting the Foundation Phase.
6/3/15       Urdd Eisteddfod, Lampeter district.
9/3/15       INSET- no school for the children.
11/3/15      “Science and energy” lecture,  
Felinfach Theatre, Years 5 and 6.
25/3/15      “Magic and Mexican” night. 6 o’clock.
27/3/15     Easter holidays.
14/4/15     Summer term begins.
 
 
If you have any concerns regarding any aspect of your child’s education, please contact me immediately.
Heini Thomas