Clywch Clywch Rhagfyr 2015

 

Dyddiadau pwysig
4/12/15                Gweithdy Ynni, Cyfnod Allweddol 2
7/12/15                Sioe a gweithdy Magic Lantern, “A Christmas Carol”, Blwyddyn 3 a 4
                       Gweithdy meicro-organebau, Fferm Denmarc, Blwyddyn 5 a 6
8/12/15  Gwasanaeth Carolau’r Ysgol, 1.30 a 6.30
9/12/15  Ymweliad ysgol Oes Fictoria, Gartheli, Blwyddyn 3 a 4
10/12/15  Ffair Nadolig Tref Llanbed
14/12/15  Gweithdy Y Fari Lwyd, Blwyddyn 3 a 4
16/12/15  Pantomeim Abertawe, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2
   Diwrnod Oes Fictoria Blwyddyn 3 a 4
17/12/15  Ymweliad Siôn Corn a Chinio Nadolig yr ysgol
18/12/15  Cau am wyliau’r Nadolig am 3.30
4/1/16  HMS—Ysgol i athrawon yn unig
5/1/16  Plant nôl am dymor y gwanwyn
6/1/16  Diwrnod Groegaidd i’r ysgol gyfan. Mi fydd pedair ymwelydd o Ysgol
   Peristeri, Athens, Groeg yn treulio wythnos gyda ni yn Ysgol Y Dderi. Mae    croeso i’ch plentyn wisgo i fyny mewn gwisg Groegaidd neu dod â baner    neu atreffact o wlad Groeg ar y diwrnod arbennig yma.
 
Important dates
4/12/15                Energy workshop, Key Stage 2
7/12/15                Magic Lantern show and workshop, “A Christmas Carol”, Years 3 and 4
                                 Micro-organisms workshop, Denmarc Farm, Years 5 and 6
8/12/15  School Carol service, 1.30 and 6.30
9/12/15  Victorian school visit, Gartheli, Years 3 and 4
10/12/15  Lampeter Town Christmas Fayre
14/12/15  “Y Fari Lwyd” workshop, Years 3 and 4
16/12/15  Pantomime, Swansea’s Grand Theatre, Reception, Years 1 and 2
   Victorian day, Years 3 and 4
17/12/15  Father Christmas visit and Christmas dinner
18/12/15  Closing at 3.30 for the Christmas holidays
4/1/16  INSET—teachers only
5/1/16  Children return for spring term
6/1/16  Greek day, for the whole school. We will be welcoming four friends from    Peristeri School, Athens, Greece to Ysgol y Dderi for the first week of the    new term. Your child is welcome to dress up in a Greek costume, or bring    a banner or an artefact representing Greece.