Cyfarfod CRhA/PTA Meeting

 

 

Mi fydd cyfarfod CRhA nos Fercher 5ed o Orffennaf am 7pm yn ystafell athrawon i drefnu cyngerdd Glastondderi.  I wneud y cyngerdd yn un llwyddianus mae angen sylwadau newydd, help llaw, rhoddion bwyd a gwobrau raffl.  Rydym bob amser yn barod i groesawu wynebau newydd i ddod i gefnogi yr ysgol.

Os nad ydych yn methu mynychu'r cyfarfod ond mae sylwadau gyda chi, cysylltwch efo un o'r pwyllgor CRhA neu gofynnwch i aelod o staff i bario'r sylwadau ymlaen er mwyn cael ei trafod yn y cyfarfod.

There will be a PTA meeting at 7pm tomorrow night (Wednesday 5th) in the school staff room to make plans for the fast approaching Glastondderi concert. In order for the event to be a success we need fresh ideas and enthusiasm as well as offers of help and donations of food and raffle prizes. We welcome new faces so please come along and be a part of the supporting the school.

If you can not make the meeting, but have ideas to put forward, please contact a PTA member or ask a member of staff to pass on your suggestions so they can be discussed in the meeting.