Eira /Snow

 Ysgol ar gau dydd Llun 11eg o Ragfyr oherwydd y tywydd. School closed Monday 11th December due to snow.