Notice Board

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/newmedia/public_html/ysgol/sites/all/modules/views/views.module on line 1113.
  • strict warning: Declaration of views_handler_field::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/newmedia/public_html/ysgol/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_field.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/newmedia/public_html/ysgol/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/newmedia/public_html/ysgol/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/newmedia/public_html/ysgol/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/newmedia/public_html/ysgol/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/newmedia/public_html/ysgol/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/newmedia/public_html/ysgol/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/newmedia/public_html/ysgol/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/newmedia/public_html/ysgol/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
Clywch Clywch 07/01/2015  -  08 Jan 2015

 

Clywch Clywch  -  12 Nov 2014

 

CRHA/PTA  -  25 Sep 2014

 

Clywch  -  15 Jan 2014
Clywch! Clywch! Blwyddyn newydd dda i bawb. Gwisg Ysgol. Diolch i bawb sy’n gwneud ymdrech i wisgo gwisg ysgol yn ddyddiol. Hoffwn weld pawb yn gwisgo crys gwyrddlas a siwmper/cardigan glas tywyll yr ysgol. Mae gwisg ysgol ar werth ar safle’r ysgol, ac mae rhywfaint o stoc ail-law am bris rhesymol. Cysylltwch â Miss Gwen neu Miss Lilian. Prydlondeb a phresenoldeb. Diolch i bawb sy’n gwneud yr ymdrech i sicrhau fod eu plentyn/plant yn yr ysgol cyn 9 o’r gloch. Mae hyn yn hwyluso trefniadau’r diwrnod yn fawr.
Noson Gyri a Chwis / Curry Night & Quiz  -  15 Nov 2013
Mae CRhA Ysgol Y Dderi PTA Yn cyflwyno /Announces Noson Gyri a Chwis / Curry & Quiz Night Nos Iau Tachwedd 28fed, 6pm yn yr ysgol. Thursday 28th November, 6pm at school. Bydd tocynnau ar werth yn nerbynfa'r ysgol hyd at ddydd Mawrth Tachwedd 26ed ac mae niferoedd yn brin. Tickets will be on sale from school reception until Tuesday 26th November and limited in number. Tocynnau ar gael ymlaen llaw yn unig £6 i oedolion / £3 i blant (16 ac yn llai) Tickets in advance only £6 adults / £3 children (16 & under).
Clywch Clywch November  -  15 Nov 2013

Clywch! Clywch! Attendance and punctuality As you are already aware, attendance is a school, county and national priority. This means at least half termly meetings with the Education Authority’s Inclusion Officer. Thank you to all of you who are making the effort to attend school daily and punctually before 9 o’clock. Important dates 20/11/13 Air Ambulance Wales visit. 21/11/13 Year3 and 4. Victorian school, Tregaron. 22/11/13 Year 5 and 6 visit Longwood. Fungi in the forest. 28/11/13 PTA Curry and quiz night, 6 o’clock.

Clywch Clywch Hydref  -  08 Oct 2013
Clywch! Clywch! 08/10/2013 Prydlondeb a phresenoldeb Mae ffigyrau presenoldeb Ysgol Y Dderi yn destun pryder. Mae Swyddog Cynhwysiant y Sir, Mrs Sue Wright yn cydweithio’n agos â’r Ysgol i geisio gwella’r sefyllfa. Cofiwch fod yr Ysgol yn cychwyn am 9 o’r gloch, felly mae angen i’ch plentyn gyrraedd yr Ysgol cyn 9 o’r gloch er mwyn hongian cot, trefnu llyfrau a chyrraedd y dosbarth mewn da bryd. Mae hwyrddyfodiaid yn torri ar draws trefniadau pawb. Mae clwb brecwast yn rhedeg o 8 o’r gloch y bore.
Clywch Clywch Medi 2013  -  26 Sep 2013

Clywch! Clywch! Croeso nôl wedi gwyliau’r haf! Gwisg Ysgol Diolch yn fawr i bawb sy’n gwneud ymdrech i wisgo gwisg ysgol bob dydd. Mae gwisg newydd ar gael o’r ysgol, ac mae ychydig o ddillad ail-law am bris gostyngol ar gael hefyd. Yn ddelfrydol dylai pob plentyn wisgo gwisg ysgol bob dydd. Gwyliau yn ystod adeg y tymor Yn dilyn cyfarwyddiadau gan y Sir, bydd holl absenoldebau a achosir gan ddisgyblion yn cymryd gwyliau adeg tymor, yn cael eu hystyried fel rhai anawdurdodedig.

Hyfforddiant Mewn Swydd/Inset  -  26 Mar 2013

Dydd Iau 28ain o Fawrth yn Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd.  Dim Ysgol i'r plant.

Thursday 28th of March is Inest.  No School for children.

 

Nol i'r ysgol am Tymor yr Haf ar 15fed o Ebrill.  Back to school for summer term April 15th.

Swydd Wag/Vacancy  -  09 Mar 2012
Mae angen trysorydd i Clwb Mes Bach (Clwb ar ol ysgol). Oes gennych chi, neu ydych chi yn nabod rhywun sydd a ddiddordeb mewn, neu profiad mewn cadw cyfrifon? Os ydych, rydym ni angen chi! Am fwy o fanylion cysylltwch a Miss Bethan yn y Meithrin neu Angie Martin ar 07768 721 407. Diolch Treasurer needed urgently for Clwb Mes Bach (after school club). Do you have, or know anyone who has any interest in or any experience with keeping accounts? If so, we need you! For more details please contact Miss Bethan in the Meithrin or Angie Martin on 07768 721 407