Notice Board

Clywch Clywch 17/01/18  -  18 Jan 2018

 

Clywch Clywch!

 

Eira /Snow  -  10 Dec 2017

 Ysgol ar gau dydd Llun 11eg o Ragfyr oherwydd y tywydd. School closed Monday 11th December due to snow.

 

Clywch Clywch Tachwedd 17  -  14 Nov 2017

                                  Clywch Clywch!

Dyddiadau pwysig

Clywch Clywch Medi 2017  -  14 Sep 2017

 13/09/2017                          Clywch! Clywch!

Clywch Clywch!  -  06 Feb 2015

 

Ysgolion Cynradd: Categori Gwyrdd /Primary School: Category Green  -  30 Jan 2015

Yr Ysgol Gymraeg Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Ciliau Parc Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Comins Coch Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Cwrtnewydd Ceredigion