Notice Board

Clywch Clywch Medi 2017  -  14 Sep 2017

 13/09/2017                          Clywch! Clywch!

Clywch Clywch!  -  06 Feb 2015

 

Ysgolion Cynradd: Categori Gwyrdd /Primary School: Category Green  -  30 Jan 2015

Yr Ysgol Gymraeg Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Ciliau Parc Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Comins Coch Ceredigion Gwyrdd/Green
Ysgol Cwrtnewydd Ceredigion

Clywch Clywch  -  22 Jan 2015

 

Clywch Clywch 07/01/2015  -  08 Jan 2015

 

Clywch Clywch  -  12 Nov 2014

 

CRHA/PTA  -  25 Sep 2014

 

Clywch  -  15 Jan 2014
Clywch! Clywch! Blwyddyn newydd dda i bawb. Gwisg Ysgol. Diolch i bawb sy’n gwneud ymdrech i wisgo gwisg ysgol yn ddyddiol. Hoffwn weld pawb yn gwisgo crys gwyrddlas a siwmper/cardigan glas tywyll yr ysgol. Mae gwisg ysgol ar werth ar safle’r ysgol, ac mae rhywfaint o stoc ail-law am bris rhesymol. Cysylltwch â Miss Gwen neu Miss Lilian. Prydlondeb a phresenoldeb. Diolch i bawb sy’n gwneud yr ymdrech i sicrhau fod eu plentyn/plant yn yr ysgol cyn 9 o’r gloch. Mae hyn yn hwyluso trefniadau’r diwrnod yn fawr.