Pwy Yw Pwy?

 

Mrs Heini Thomas Pennaeth
Miss Lilian Jones Dirprwy Bennaeth/Athrawes Ddosbarth- Meithrin a Derbyn
Miss Caryl Davies Athrawes Ddosbarth- Blwyddyn 1 a 2
     
     
Mrs Kate Foulkes-Roberts / Mrs Hayley Davies Athrawon Dosbarth- Blwyddyn 3 a 4
Miss Rhian Jones  Athrawes Ddosbarth- Blwyddyn 6
Mrs Hayley Davies   CAY/Athrawes 10%
Mrs Colette Redmond   Cymhorthydd Anghenion Addysgol Ychwanegol 
Mrs Helen Pugh Ysgrifenyddes
Miss Bethan Roberts Gweinyddes Feithrin
Miss Gwen Davies Cymhorthydd / Clwb Mês Bach
Mrs Jennifer George Cymhorthydd / Clwb Mês Bach
     
MIss Sarah Harries Cymhorthydd / Arweinydd Clwb Mês Bach
     
Mrs Andrea Williams   Cymhorthydd
     
     
Mrs Sheila Pugh- Davies Cymhorthydd / Cydgysylltydd Clwb Brecwast
     
     
Mrs Linda Edwards Clwb Brecwast / Clwb Mês Bach
Mrs Janet Evans Clwb Brecwast / Clwb Mês Bach
Mr Roger Hartwell Gofalwr
Mrs Heather Boothby   Glanhawraig
Mrs Susan Owens-Jones Cogyddes
Ms Louise Davies Staff y Gegin
Mrs Mair Spate Arian Cinio