Dosbarthiadau

Y Cyfnod Sylfaen (Meithrin a Derbyn)

Athrawes: Miss Lilian Jones

cliciwch fan hyn am fwy o wybodaeth...

Mae modd i chi ymweld â chalendr y Meithrin a Derbyn am wybodaeth am weithgareddau'r dyfodol.

Cliciwch fan hyn i fynd i'r calendr...

 

Y Cyfnod Sylfaen (Blwyddyn 1 a 2)

Athrawon: Miss Delun Evans a Miss Caryl Davies

cliciwch fan hyn am fwy o wybodaeth...

Mae modd i chi ymweld â chalendr Blwyddyn 1 a 2 am wybodaeth am weithgareddau'r dyfodol.

Cliciwch fan hyn i fynd i galendr Blwyddyn 1 a 2...

 

Yr Adran Iau (CA2 / Blwyddyn 3, 4, 5 a 6)

Athrawon:  Miss Rhian Jones, Miss Sioned Jones a Miss Tracey Evenden

cliciwch fan hyn am fwy o wybodaeth...

Mae modd i chi ymweld â chalendr blwyddyn 3, 4, 5 a 6 am wybodaeth am weithgareddau'r dyfodol.

Cliciwch fan hyn i fynd i galendr blwyddyn 3 a 4...

Cliciwch fan hyn i fynd i galendr blwyddyn 5 a 6...

 

Gwaith Cartref

Am wybodaeth ynglyn â gwaith cartref a chymorth i rieni cliciwch fan hyn  

Chwaraeon

cliciwch fan hyn am fwy o wybodaeth... ynglyn â beth sydd angen ar eich plentyn er mwyn cymryd rhan yng ngweithgareddau ymarfer corff.  Gweler yr amserlen, gweithgareddau allgyrsiol a mwy...

Cliciwch fan hyn i fynd i galendr chwaraeon...

 

Gwybodaeth gyffredinol

cliciwch fan hyn am fwy o wybodaeth gyffredinol ynglyn â bywyd ysgol o ddydd i ddydd, megis sut i archebu gwisg ysgol neu sut i dderbyn cludiant bws i'r ysgol.