Gweithgareddau All-Gyrsiol

Yr Urdd

Yr Urdd yw'r mudiad mwya' poblogaidd yng Nghymru.  mae croeso i blant dosbarth derbyn hyd at flwyddyn 6 i ymuno gyda ni yn ein clwb amser cinio/ar ol ysgol.  'ydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau, a chynhelir Eisteddfod yn flynyddol ac amywiaeth o gystadleuthau chwaraeon. 

 Click here for more info..

Clwb Drama

Theatr Felinfach sy'n trefnu'r clwb ac mae'n rhedeg o fis Hydref hyd at fis Mawrth.  Cynhelir perfformiad yn y theatr ar ddiwedd y cyfnod yma.  Mae'n weithgaredd sy'n codi hunanhyder y plant ac rhoi cyfle iddynt gyfarfod a phlant eraill.  Mae'r clwb yn agored i blant blwyddyn 4 i 6.in 

Click here for more info..

 

Gwersi Offerynnol i Unigolion

Mae cyfle i plant blwyddyn 3 i 6 i gael gweri offerynnol unigol.  Cynhelir y gwersi yn yr ysgol.  mae'r rhieni yn gyfrifol am dalu am y gwersi a sicrhau bod y plant yn ymarfer yn gyson. Click here for more info..

 

Clwb Chwaraeon

Mae'r clwb chwaraeon yn dechrau ym mis Mai hyd at ddiwedd tymor yr haf.  Cynhelir amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon i blant blwyddyn 3 i 6.  Gwella hunanhyder a hyrwyddo iechyd a ffitrwydd yw prif nôd y clwb.  Mae'r clwb yn rhad ac am ddim. Click here for more info..

 

Clwb Coginio

Cynhelir Clwb Coginio i Flwyddyn 5 a 6 bob nos Lun o 3:30-5:00pm. Cofiwch ddod â blwch i gario'ch danteithion adref, a £1.50 ar gyfer costau'r cynhwysion. Am fwy o fanylion cysylltwch â Mrs Jen.