Clwb Mes Bach

Clwb ar ôl ysgol sydd yn rhedeg yn ddyddiol yn Ysgol y Dderi yw Clwb Mes Bach. Cofrestrwyd ag AGGCC, ac mae pob aelod o’r staff wedi derbyn gwiriadau CRB.

Snack Time

Ar ddiwedd y dydd yn Ysgol y Dderi, bydd aelod o staff Clwb Mes Bach yn casglu pob plentyn sydd yn mynd i’r clwb o’i ddosbarth a’i hebrwng i neuadd yr ysgol neu i’r ystafell gymunedol er mwyn cael byrbryd.

Bydd y staff yn gosod amserlen wythnosol, ond nid yw pob plentyn yn cael ei orfodi i wneud y gweithgareddau. Rydym yn deall bod y plant eisiau ymlacio ar ôl ysgol, felly mae’r plant yn cael dewis gweithgaredd yn annibynnol.

Cynigir y gwasanaeth yma i rieni plant sydd dros tair oed o bob ardal ein hysgol. Cofiwch, dydyn ni DDIM yn cynnig casglu plant o ysgolion eraill.


 Clwb Mes Bach  Leisure Centre trip

Pris y Clwb ar gyfer 2017/18 yw:

Sesiwn 1 awr £4.00

Sesiwn 2 awr

£7.00 am y plentyn cyntaf

£6.00 am yr ail a

£6.00 am y trydydd plentyn.

Os hoffech gofrestru eich plentyn/plant gyda Chlwb Mes Bach, mae croeso i chi ofyn am ffurflen gais yn swyddfa'r ysgol, a'i dychwelyd wedi ei llenwi, at Miss Sarah Harries neu i'r swyddfa.

Mae gan Clwb Mes Bach rif ffon symudol annibynnol i rieni gysylltu â staff y clwb.

Y rhif ydy 07767 460001.
 

Mae’n bosib i adael neges ar y peiriant ateb neu ddanfon neges destun i ni yn ystod y dydd (9.00-3.30). Bydd un o staff y clwb yn edrych/gwrando ar y negeseuon am 11yb, 12.30yp a 2.30yp, felly byddwn yn eich ateb chi ar yr amseroedd yma yn unig. Fedrwn ni ddim gwarantu bydd negeseuon sy’n cael eu danfon ar ôl 3.00yp yn dod atom ar amser, felly cysylltwch â’r ysgol mewn argyfwng.

Rhwng 3.30yp a 5.30yp bydd staff y clwb yn gallu cymryd eich galwadau.

Clwb Mes Bach  Pentre Bach