Llywodraethwyr

 

Cadeirydd                                      Dr W S James

Is Gadeirydd                                   Ms S Hadaway

                                              

 

Awdurdod Lleol                              Mrs S. Pugh-Davies          

                                                      Ms S. Hadaway

                                                      Cyng. J.T.O. Davies

                                 Mrs Elizabeth Arnold-Davies

 

Rhiant Lywodraethwr                       Dr W.S James

                                                       Mrs B. Payne

                                                       Mrs P. Davies

                                                       Mrs. L. Reagan

                                                      Ms. D.Lloyd

 

Llywodraethwyr Cymunedol               Cyng. H Holgate

                                                       Ms H. Duffee

                                                       Mrs D. Hick

                                                      

 

Athro /Athrawes Lywodraethwr         Miss L. Jones                  

                                                      Miss Rh. Jones

 

Staff Lywodraethwr                          Mrs J. George

 

Pennaeth Lywodraethwr                    Mrs H. Thomas