Admission Procedure

Mae rheolau mynediad Ysgol Ardal Gymunedol y Dderi wedi eu llunio mewn cytuniaeth â’r Ddeddf Addysg a rheolau Adran Addysg Cyngor Sir Ceredigion.

Y rhif derbyn ar gyfer pob dosbarth o fewn y flwyddyn academaidd yw 19 fel y cytunwyd gan y llywodraethwyr ac ar ôl ymgynghoriad â’r Awdurdod Addysg.

Mae hawl gan rieni apelio os fydd eu cais yn un aflwyddiannus. Gweler y canllawiau yn y llyfr a dderbynioch “Gwybodaeth i Rieni am Ysgolion Ceredigion”.
 

AttachmentSize
Admission Form59.04 KB
Gwybodaeth i Rieni265.86 KB