Pwyllgor

 

Cadeiryddes                                   Angie Martin

Ysgrifenyddes                                Bethan Payne

Trysoryddes                                  

Cynrychiloydd Ysgol                      Lilian Jones

Cynrychiolydd Rhieni                   

Aelodau eraill                                Helen Pugh, Angharad Hull, Heini Thomas