CYNGOR YSGOL

Mae 12 aelod i'r Cyngor Ysgol, un bachgen ac un merch o flwyddyn 1 i 6.

'Rydym yn mynychu cyfarfod tymhorol y llywodraethwyr gan roi adroddiad o'n gwaith.

Mae gennym ni gyfrif banc ein hunain.

Mae aelodau blwyddyn 6 y Cyngor Ysgol yn rhan o bwyllgor apwyntio staff yr ysgol.

Mr Odwyn Davies yw'r llywodraethwr a gofal y Cyngor Ysgol.