Croeso i Ysgol Y Dderi

 

Hoffai aelodau “Bwrdd y Plant” Ysgol Ardal Gymunedol y Dderi gymryd y cyfle hwn i’ch gwahodd i’n hysgol.

Hoffwn eich tywys ar daith o amgylch yr ysgol.

Gobeithio y gallwn ateb unrhyw gwestiynau neu ymholiadau sydd gennych. I weld sut mae’r ysgol yn gweithio mae angen i chi ymweld â ni.

Byddwn ni wrth ein bodd petaech yn dod i weld dros eich hunain, ein hamgylchedd ni o ddysgu, rhannu a gofalu.
 

Carwn i chi ymweld â ni er mwyn i chi i weld yr amgylchedd o ddysgu,rhannu a gofalu rydym ni'n ei mwynhau o ddydd i ddydd. Mae croeso cynnes i ddarpar rieni a rhieni presennol i edrych o amgylch ein gwefan, a chofiwch cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn.