Digwyddiadau Arbennig a Chyrsiau

Chwaraeon Evolve

Bydd Chwaraeon Evolve yn dod i'r ysgol i gynnal clwb pêl droed am chwe wythnos Bydd yn dechrau ar ddydd Iau 15fed o Ionawr 2009 i flynyddoedd 3 a 4.  Pris y cwrs yw £16.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Rhian Jones ar 01570493424 neu gliciwch yma i gysylltu â ni ar lein.

Chwaraeon y Ddraig

Mae Chwaraeon y Ddraig yn hybu rygbi ac athletau i blant o flynyddoedd 3 i 6.  Ceir rhagor o wybodaeth yn hwyrach yn y flwyddyn.

Clwb Tenis

Mae Clwb Tenis Llambed ar agor i blant blynyddoedd 3 i 6.  Cadwch lygad am ragor o fanylion.